skip to Main Content

Disclaimer The Badass Collective

Disclaimer The Badass Collective. Eenmanszaak Badass, met KvK-nummer 76398137, hierna “The Badass Collective” wil u hartelijk welkom heten op www.thebadasscollective.com. Door deze website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Badass kan de inhoud van de website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt. De inhoud van deze website is door Badass zorgvuldig samengesteld, maar gebruik van de website is op eigen risico. Badass zal zich naar haar beste vermogen inspannen om de inhoud van de website zo correct mogelijk te houden, maar staat er niet voor in dat haar website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie, dus ook het aanbod van diensten, kan fouten omvatten of achterhaald zijn. Badass is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) deze website. Handelingen die u op basis van deze website of de door Badass verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico. Op grond van die fouten of achterhaalde informatie, kan dus ook geen overeenkomst tussen u en Badass tot stand komen. Als u een klacht heeft, dan hoort Badass dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@thebadasscollective.com.

U mag deze website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op Intellectuele Eigendomsrechten van Badass of die van licentiegevers. Badass behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van deze website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via hello@thebadasscollective.com aanvragen.

Mocht het zo zijn dat Badass per abuis uw auteursrecht geschonden heeft door het gebruik van artikelen of afbeeldingen, laat het Badass weten via hello@thebadasscollective.com. Eventuele artikelen of afbeeldingen die het auteursrecht schenden, worden dan direct van de website verwijderd, zonder dat Badass verplicht is tot enige schadevergoeding.

Badass behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Daarom wordt aangeraden regelmatig na te gaan of de via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.

 

Lees hier de Algemene voorwaarden & Privacy verklaring

[jr_instagram id="3"]
Back To Top